FCS Gasso

Gassoflex

Gasso anuncia que des del passat mes de juny disposa de l’homologació de les mànegues Gassoflex d’acord amb la norma EN. 13766: 2010