ALTRES RÀCORDS I ACCESSORIS

Disposem d’una gamma molt completa de ràcords, vàlvules i altres acoblaments i accessoris per poder transportar tot tipus de gasos o fluids amb la màxima eficiència i seguretat:

– Ràcords per aplicació de gasos (LPG i LNG)

– Vàlvules i brides per a diferents tipus de materials per a la seva aplicació en múltiples indústries

– Acoblaments tipus ròtula, ràcords per al bombament de formigó o ciment i també ràcords especials per a productes agressius i molt agressius.