RACORDS FORMIGÓ I CIMENT

Gassó disposa d’Ràcords per al bombament de formigó, ciment a altes pressions.

Fabricats en acer especial i en diàmetre de 4,5 i 6 ”

Aplicació a la indústria de la construcció.

Si desitges adquirir aquest producte, detalla'ns les quantitats i característiques que necessites i t'enviarem una proposta personalitzada.