RASCADORS(PIGGING)

SISTEMA DE NETEJA PER A CANONADES INDUSTRIALS “Pigging”

Gassó, fabricant i distribuïdor de productes relacionats amb la conducció de fluids, li presenta una àmplia gamma de solucions industrials destinades a la neteja i manteniment interior dels sistemes de canonades que o bé condueixen substàncies especialment viscoses o el contingut necessita ser eliminat totalment després de cada ús.

Gassó distribueix i realitza projectes claus en mà dels productes Kiesel: rascadors (pig), canonades, ràcords d’unió, vàlvules i estacions llançadores i sistemes de control i monitorització.

La millor tecnologia per poder oferir una solució completa amb la millor garantia.

Qualitat certificada

ISO 9001

El nostre exclusiu servei i la nostra completa gamma de sistemes Kiesel de neteja mitjançant rascadors-pig garanteixen el millor resultat: des del disseny fins a la posada en marxa de les seves instal·lacions.

Per a la indústria química, farmacèutica, vernís, pintura, cosmètica i alimentària.