RASCADORS (PIGGING)

SISTEMA DE NETEJA PER TUBERIASINDUSTRIALS “PIGGING”

Gassó, fabricadora i distribuïdor de productes relacionats amb la conducció de fluids, li presenta una àmplia gamma de solucions industrials destinades a la neteja i manteniment interior dels sistemes de canonades que o bé condueixen substàncies especialment viscoses o el contingut de les quals precisa ser eliminat totalment després de cada ús.

Gassó distribueix i realitza projectes claus en mà dels productes KIESEL: rascadors (pig), canonades, ràcords d’unió, vàlvules i estacionis llançadores i sistemes de control i monitoratge.

La millor tecnologia per poder oferir una solució completa amb la millor garantia.

Qualitat certificada

ISO 9001
El nostre exclusiu servei i la nostra completa gamma de sistemes KIESELde neteja mitjançant rascadors-piggaranteixen el millor resultat: des del disseny fins a l’engegada de les seves instal·lacions.

Per a la indústria química, farmacèutica, vernís, pintura, cosmètica i alimentària.

Si voleu comprar aquest producte, detalleu les quantitats i característiques que necessiteu i us enviarem una proposta personalitzada.