155 anys d’història

En 1862 a la primera empresa de fabricació de productes de cautxú Gassó va ser fundada.

De 1940 Jordi Gassó decideix especialitzar-se en la comercialització d’aquests productes i és quan s’obre la primera botiga, la Plaça del Teatre, a Barcelona.

Durant la dècada de 1970 el sector industrial va representar gairebé un terç del producte intern brut.

Des de la dècada de 1970 fins a l’actualitat, el país ha sofert transformacions profundes i el sector industrial ha reduït la seva contribució al producte intern brut en favor dels serveis que han experimentat un fort creixement.

La preocupació per la invasió del mercat interior dels productes estrangers altament competitius va posar en relleu la necessitat d’una conversió de la nostra indústria. En aquesta nova situació, les empreses industrials són capaços d’obtenir beneficis mitjançant la compensació de la reducció de la demanda interna amb l’exportació i la inflació dels costos per mitjà de la recerca de proveïdors competitius.

Amb tots aquests canvis no és estrany per la botiga a la Plaça del Teatre romangui petita i per tant crear Gassó a Barcelona, ​​Bilbao, Madrid, Tarragona, Lisboa.